به وبسایت شرکت عمران مس ارسباران خوش آمدید.

پیام مدیر عامل

شرکت عمران مس یک قطار در حال شروع به حرکت به سوی رشد وتوسعه صنایع مس ایران ومنطقه است.