به وبسایت شرکت عمران مس ارسباران خوش آمدید.

یاور نوروزی

مدیر پروژه مهندسی

فیروز سپهری

سرپرست کارگاه پروژه زهاب اسیدی پخیرچای و بزرگراه ورزقان – نوردوز

اسماعیل عبدالهی

سرپرست اجرا پروژه زهاب اسیدی پخیرچای